“La por escènica / El miedo escénico”

panico escenico

( Puedes leer este post en castellano mas abajo )

TINC UNA BONA NOTICIA PER A TU!

Creus que pateixes de por escènica? No tothom que diu tenir por escènica, pateix realment d’aquest problema. Moltes persones creuen que tenen por escènica i no és així, però acaben somatitzant tots els símptomes de la por i acaben sent víctimes dels seus propis auto diagnòstics, autocumplint les seves pròpies profecies. ATENCIÓ! Possiblement no tens por escènica! 

L’art és una activitat comunicativa amb la finalitat d’expressar una visió sensible del món. En tot acte de comunicació hi ha tres elements: Emissor, receptor i missatge. No sempre que es produeix un acte de comunicació, l’emissor i el receptor han d’estar necessàriament sincronitzats. Avui dia, la tecnologia permet la comunicació sense necessitat de presència física: telèfon, videoconferència, xats, etc., i en altres casos, ni tan sols cal estar sincronitzats en el temps: cartes, correus electrònics, SMS, etc. Hi ha manifestacions artístiques en les quals passa el mateix: llegir un llibre, gaudir d’una escultura o contemplar un quadre, són actes que no requereixen la presència de l’artista perquè el missatge, a través de l’obra arribi al receptor. En canvi en altres casos, això és imprescindible: No es pot concebre un concert sense músics, una representació teatral sense actors, un ballet sense ballarins…

Els músics, ballarins, actors, etc., són artistes que es preparen obsessivament per comunicar-se amb el públic a través del seu art. S’entrenen amb una disciplina extremadament exigent, amb un sol propòsit: buscar la perfecció en l’execució per gaudir de l’excel·lència de la manifestació artística en l’escenari. L’objectiu és arribar al “moment de la veritat”, al moment de la “comunicació artística” i poder ser la millor versió d’un mateix en l’escenari. Tot aquest esforç de preparació obsessiva i constant, culmina amb l’acte d’alliberar el missatge sobre l’escenari en un moment en concret, sense opció de rectificar ni fer marxa enrere. Aquests artistes han d’aprendre a conviure amb aquesta realitat i amb la tensió, pressió i sentit de responsabilitat que això implica.

Però, per què alguns artistes tenen por escènica si estem parlant d’actes de comunicació a través de l’art? Abans d’entrar en aquest tema, hauríem de contestar una altra pregunta fonamental:

SAPS QUÈ ÉS LA POR?

La por és la magnificació d’una amenaça desconeguda. La por és una de les emocions primaries més importants del ser humà, és una resposta natural, una emoció instintiva associada a la supervivència, que ens capacita per reaccionar a situacions que podrien posar en risc la nostra vida. La por es manifesta en tots els animals i per tant, també, en l’ésser humà. Gràcies a la por, l’home ha sobreviscut com a espècie. Tots tenim por! Es desencadena en el nostre cervell reptilià, el més ancestral i instintiu, que regeix les funcions vitals i necessitats primaries, i també, en el sistema límbic, que és on magatzem els records, emocions i la base de tota la memòria afectiva. Però, necessitem realment la por avui dia? Ens és útil la por? Segurament, en la societat moderna en què vivim, aquesta emoció no és tan necessària com ho era en èpoques ancestrals. No necessitem la por per sobreviure, la nostra vida no està constantment en perill. Si no necessitem la por com a eina de defensa, què és, doncs, la por escènica? Por a l’escenari?, o l’emoció de por que es dispara quan s’està en un escenari?

Moltes persones confonen els símptomes que generen situacions de “tensió“ o “alerta”, com el fet de dirigir-se a una audiència, amb els símptomes de la por, i en lloc d’aprofitar els aspectes positius que implica estar en una tensió d’alerta proactiva i dinàmica, somatitzen tots els aspectes negatius i limitants de la por en un context en el qual la por no és necessària com a emoció, ja que no ens capacita per a les accions que volem dur a terme, sinó que, al contrari, ens limita generant inhibició i necessitat de fugir.

Per què passa això? Tant en situacions “d’alerta” i tensió, així com en situacions de por, les glàndules suprarenals segreguen adrenalina, que provoca unes reaccions físiques característiques: augment de glucosa en sang, augment de tensió arterial, augment del ritme cardíac, per tenir millor reacció muscular, dilatació de pupil·les per tenir millor visió, dilatació de les vies respiratòries per tenir major aportació d’oxigen als músculs, etc.

Així doncs, el que seria una reacció per preparar el cos per a l’acció gràcies a l’adrenalina, esdevé una reacció de neutralització i inhibició a causa de factors de caràcter psicològic, en avaluar la situació en qüestió com una situació de perill i amenaça, provocant la necessitat de fugida, és a dir, de POR.

L’escenari no fa por. Un auditori buit no genera gens de por en si mateix. Si la POR, com hem dit, és la magnificació d’una amenaça desconeguda, no hi ha res de desconegut ni amenaçant en pujar a un escenari, encara que sigui la primera vegada, perquè per tots és sabut com és un escenari i el que passa en un escenari. Per què considerem, doncs, que l’escenari és una amenaça? Hi ha amenaça de caràcter físic?, estan en perill la integritat física i la pròpia vida? La resposta és NO. Podríem dir, doncs, que es tractarà més bé d’una reacció a una distorsió cognitiva davant del fet d’estar davant una audiència en un escenari. Aquesta distorsió cognitiva desencadena un estat inhibitori que redueix l’efectivitat comunicativa i impedeix el desenvolupament de les capacitats expressives, generant angoixa, comprometent la pròpia autoestima i l’auto confiança.

La distorsió cognitiva està arrelada en pensaments i creences limitants que generen expectatives catastròfiques sobre el que passarà a l’escenari i la visualització de la devastació emocional posterior un cop haurem pogut certificar que el que havíem pronosticat, s’ha complert.

És convenient entendre i assumir que els artistes han d’aprendre a conviure amb certs nivells de tensió i “alerta” i aprofitar els efectes de l’adrenalina per tal d’optimitzar tot el potencial expressiu de l’artista al servei de l’obra d’art i per tant del seu fi últim: la comunicació.

Si sents que vius la POR en l’escenari, estàs vivint una distorsió cognitiva, que et fa sentir tots els símptomes d’una por irracional i innecessària, que et fa sentir que la teva vida emocional està en perill i sota una gran amenaça. Estàs activant tots els teus mecanismes per sobreviure i fugir!

S’ha escrit molt sobre tècniques de control i gestió de la por escènica. Algunes són eines d’ajuda interessants com tècniques de respiració i relaxació, etc., i d’altres arriben al surrealisme, com imaginar-se l’audiència despullada o en roba interior per projectar un punt d’humor a l’angoixa de la situació. Hi ha persones que fins i tot es mediquen amb tranquil·litzants per poder controlar la por escènica i els seus efectes físics. Totes aquestes accions són insuficients. No són solucions, només són pedaços que no van a l’essència del problema. Les tècniques de relaxació, respiració, meditació, etc., són ajudes magnífiques per viure amb més plenitud, els moments de tensió i “alerta”, però no són solucions a la por escènica.

Convindria buscar l’origen d’aquesta distorsió cognitiva en el sistema de creences personal de cada artista en conflicte, i identificar quines són les creences limitadores que estan provocant aquests processos d’inhibició i necessitat de fugida, que no permeten treure tot el potencial, ni ser la millor versió d’un mateix. Aquestes creences personals fan referència a les creences sobre la pròpia identitat: qui crec que sóc?, em sento digne d’estar en l’escenari?, quin valor crec que té el que vaig a fer?, crec que estic ben preparat?, crec que puc fer-ho?, crec que em sento capaç?, té interès el meu missatge?, quin valor té el que sento com artista?, és rellevant?, etc., creences sobre la causa: què m’ha portat fins aquí?, em sento obligat?, ho faig per plaer?, em mereixo estar aquí?, he arribat fins aquí per error?, és el meu lloc?, què faig aquí?, etc., o creences de propòsit: quina transcendència crec que té el que vaig a fer?, per a què estic fent això?, quin és l’objectiu últim?, amb quina finalitat ho faig?, quin impacte crec que tindrà?, etc..

El poeta Horaci (s.I a.C.) ja va dir: “Qui viu temerós, no serà mai lliure“. L’única manera de deixar de tenir por escènica i poder sentir la llibertat i la plenitud, no és mitigant la por amb tècniques de cap tipus, ni medicaments sinó buscant les creences limitants que ens encadenen a la por, per canviar-les per les creences potenciadores que obriran noves possibilitats d’acció i projecció personal, d’aprenentatge i creixement tant en l’escenari com en la vida. Hi ha moltes persones que han fet aquest camí de recerca personal i canvi interior per elles mateixes, però n’hi ha d’altres que possiblement no sabran com fer-ho. Si no saps com fer-ho, potser necessites un coach que t’acompanyi. Saps què és el coaching?

( Castellano )

panico escenico

TENGO UNA BUENA NOTICIA PARA TI.

Crees que sufres de miedo escénico? No todo el mundo que dice tener miedo escénico, sufre realmente  este problema. Muchas personas creen que tienen miedo escénico y no es así, pero acaban somatizando todos los síntomas del miedo y acaban siendo víctimas de sus propios autodiagnósticos, cumpliendo sus propias profecías. ATENCIÓN! Posiblemente no tienes miedo escénico!

El arte es una actividad comunicativa con el fin de expresar una visión sensible del mundo. En todo acto de comunicación hay tres elementos: Emisor, receptor y mensaje. No siempre que se produce un acto de comunicación, el emisor y el receptor deben estar necesariamente sincronizados. Hoy en día, la tecnología permite la comunicación sin necesidad de presencia física: teléfono, videoconferencia, chats, etc., y en otros casos, ni siquiera hay que estar sincronizados en el tiempo: cartas, correos electrónicos, SMS, etc. Hay manifestaciones artísticas en las que ocurre lo mismo: leer un libro, disfrutar de una escultura o contemplar un cuadro, son actos que no requieren la presencia del artista para que el mensaje, a través de la obra llegue al receptor. En cambio en otros casos, esto es imprescindible: No se puede concebir un concierto sin músicos, una representación teatral sin actores, un ballet sin bailarines …

Los músicos, bailarines, actores, etc., son artistas que se preparan obsesivamente para comunicarse con el público a través de su arte. Se entrenan con una disciplina extremadamente exigente, con un solo propósito: buscar la perfección en la ejecución para disfrutar de la excelencia de la manifestación artística en el escenario. El objetivo es llegar al “momento de la verdad”, en el momento de la “comunicación artística” y poder ser la mejor versión de uno mismo en el escenario. Todo este esfuerzo de preparación obsesiva y constante, culmina con el acto de liberar el mensaje sobre el escenario en un momento en concreto, sin opción de rectificar ni dar marcha atrás. Estos artistas tienen que aprender a convivir con esta realidad y con la tensión, presión y sentido de responsabilidad que ello implica.

Pero, ¿por qué algunos artistas tienen miedo escénico si estamos hablando de actos de comunicación a través del arte? Antes de entrar en este tema, deberíamos contestar otra pregunta fundamental:

SABES QUE ES EL MIEDO?

El miedo es la magnificación de una amenaza desconocida. El miedo es una de las emociones primarias más importantes del ser humano, es una respuesta natural, una emoción instintiva asociada a la supervivencia, que nos capacita para reaccionar a situaciones que podrían poner en riesgo nuestra vida. El miedo se manifiesta en todos los animales y por tanto, también, en el ser humano. Gracias al miedo, el hombre ha sobrevivido como especie. Todos tenemos miedo! Se desencadena en nuestro cerebro reptiliano, el más ancestral e instintivo, que rige las funciones vitales y necesidades primarias, y también, en el sistema límbico, que es donde almacén los recuerdos, emociones y la base de toda la memoria afectiva. Pero, necesitamos realmente el miedo hoy en día? Nos es útil el miedo?  Seguramente, en la sociedad moderna en que vivimos, esta emoción no es tan necesaria como lo era en épocas ancestrales. No necesitamos el miedo para sobrevivir, nuestra vida no está constantemente en peligro. Si no necesitamos el miedo como herramienta de defensa, que es, pues, el miedo escénico? Miedo al escenario ?, o la emoción de miedo que se dispara cuando se está en un escenario?

Muchas personas confunden los síntomas que generan situaciones de “tensión” o “alerta”, como el hecho de dirigirse a una audiencia, con los síntomas del miedo, y en lugar de aprovechar los aspectos positivos que implica estar en una tensión de alerta proactiva y dinámica, somatizan todos los aspectos negativos y limitantes del miedo en un contexto en el que el miedo no es necesaria como emoción, ya que no nos capacita para las acciones que queremos llevar a cabo, sino que, por el contrario, nos limita generando inhibición y necesidad de huir.

¿Por qué sucede esto? Tanto en situaciones “de alerta” y tensión, así como en situaciones de miedo, las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, que provoca unas reacciones físicas características: aumento de glucosa en sangre, aumento de tensión arterial, aumento del ritmo cardíaco, para tener mejor reacción muscular, dilatación de pupilas para tener mejor visión, dilatación de las vías respiratorias para tener mayor aporte de oxígeno a los músculos, etc.

Así pues, lo que sería una reacción para preparar el cuerpo para la acción gracias a la adrenalina, se convierte en una reacción de neutralización e inhibición debido a factores de carácter psicológico, al evaluar la situación en cuestión como una situación de peligro y amenaza, provocando la necesidad de fuga, es decir, de MIEDO.

El escenario no da miedo. Un auditorio vacío no genera ningún miedo en sí mismo. Si el miedo, como hemos dicho, es la magnificación de una amenaza desconocida, no hay nada de desconocido ni amenazante en subir a un escenario, aunque sea la primera vez, porque todos sabemos como es un escenario y lo que ocurre en él. ¿Por qué consideramos, pues, que el escenario es una amenaza? Hay amenaza de carácter físico?, están en peligro la integridad física y la propia vida? La respuesta es NO.

Podríamos decir, pues, que se tratará más bien de una reacción a una distorsión cognitiva por el hecho de estar ante una audiencia en un escenario. Esta distorsión cognitiva desencadena un estado inhibitorio que reduce la efectividad comunicativa e impide el desarrollo de las capacidades expresivas, generando angustia, comprometiendo la propia autoestima y la auto confianza.

La distorsión cognitiva está arraigada en pensamientos y creencias limitantes que generan expectativas catastróficas sobre lo que pasará en el escenario y la visualización de la devastación emocional posterior una vez hayamos podido certificar que lo que habíamos pronosticado, se ha cumplido.

Es conveniente entender y asumir que los artistas tienen que aprender a convivir con ciertos niveles de tensión y “alerta” y aprovechar los efectos de la adrenalina para optimizar todo el potencial expresivo del artista al servicio de la obra de arte y por tanto de su fin último: la comunicación.

Si sientes que vives el MIEDO en el escenario, estás viviendo una distorsión cognitiva, que te hace sentir todos los síntomas de un miedo irracional e innecesario, que te hace sentir que tu vida emocional está en peligro y bajo una gran amenaza. Estás activando todos tus mecanismos para sobrevivir y huir!

Se ha escrito mucho sobre técnicas de control y gestión del miedo escénico. Algunas son herramientas de ayuda interesantes como técnicas de respiración y relajación, etc., y otros llegan al surrealismo, como imaginarse la audiencia desnuda o en ropa interior para proyectar un punto de humor a la angustia de la situación. Hay personas que incluso se medican con tranquilizantes para poder controlar el miedo escénico y sus efectos físicos. Todas estas acciones son insuficientes. No son soluciones, sólo son parches que no van a la esencia del problema. Las técnicas de relajación, respiración, meditación, etc., son ayudas magníficas para vivir con más plenitud, los momentos de tensión y “alerta”, pero no son soluciones al miedo escénico.

Convendría buscar el origen de esta distorsión cognitiva en el sistema de creencias personal de cada artista en conflicto, e identificar cuáles son las creencias limitadoras que están provocando estos procesos de inhibición y necesidad de fuga, que no permiten sacar todo el potencial, ni ser la mejor versión de uno mismo. Estas creencias personales hacen referencia a las creencias sobre la propia identidad: quién creo que soy ?, me siento digno de estar en el escenario ?, ¿qué valor creo que tiene lo que voy a hacer ?, creo que estoy bien preparado ?, creo que puedo hacerlo ?, creo que me siento capaz ?, tiene interés mi mensaje ?, ¿qué valor tiene lo que siento como artista ?, es relevante ?, etc., creencias sobre la causa: que me ha llevado hasta aquí ?, me siento obligado ?, lo hago por placer ?, me merezco estar aquí ?, he llegado hasta aquí por error ?, es mi lugar ?, ¿qué hago aquí ?, etc., o creencias de propósito: qué trascendencia creo que tiene lo que voy a hacer ?, ¿para qué estoy haciendo esto ?, ¿cuál es el objetivo último ?, con qué finalidad lo hago ?, ¿qué impacto creo que tendrá ?, etc ..

El poeta Horacio (s. I aC) ya dijo: “Quien vive temeroso, no será nunca libre”. La única manera de dejar de tener miedo escénico y poder sentir la libertad y la plenitud, no es mitigando el miedo con técnicas de ningún tipo, ni medicamentos sino buscando las creencias limitantes que nos encadenan al miedo, para cambiarlas por las creencias potenciadoras que abrirán nuevas posibilidades de acción y proyección personal, de aprendizaje y crecimiento tanto en el escenario como en la vida. Hay muchas personas que han hecho este camino de búsqueda personal y cambio interior por sí mismas, pero hay otros que posiblemente no sabrán cómo hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, tal vez necesitas un coach que te acompañe. Sabes qué es el coaching?

One thought on ““La por escènica / El miedo escénico”

  1. És molt interessant! Som músics intèrprets perquè és amb la transimissio d’aquesta art que ens sentim feliços. Qualsevol distorsió de la realitat ens pot provocar sensacions d’angoixa i por com la que es comenta en aquest article.
    Cal ser conscients del poder que té la nostra ment i de la confiança que cal que tinguem en nosaltres mateixos.

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: