Qué és el Coaching ?

( Leer en castellano mas abajo )

sancho-glz-green_-precioso-amanecer_-luxor-egipto_11-diciembre-2005

La International Coach Federation, defineix el Coaching com: ” … una relació professional continuada que ajuda a que les persones produeixin resultats extraordinaris en les seves vides, carreres, negocis o organitzacions “.

El Coaching és l’art de fer preguntes per ajudar a explorar les pròpies creences, valors, fortaleses i limitacions per tal d’alliberar el màxim potencial de les persones i així  assolir resultats extraordinaris.

El Coaching no és una teràpia psicològica, esotèrica, ni espiritual. Tampoc un procés d’assessorament, consultoría o mentoring.

El Coach no dóna solucions, el Coach acompanya perquè un mateix pugui descobrir-les i utilitzar-les.

És un procés que facilita l’aprenentatge i promou canvis cognitius, emocionals i conductuals que desenvolupen la capacitat d’acció per tal d’assolir  els reptes proposats. El Coaching és un procés transformacional basat en l’autoconeixement orientat a obtenir el millor de cada persona facilitant el seu desenvolupament. Allibera el talent interior i permet que aflori el potencial ocult. Facilita un enfocament diferent que permet generar noves accions i finalment aconseguir resultats extraordinaris. El Coach parteix de la base que la persona té i pot desenvolupar els recursos necessaris per assolir els seus objectius i ajuda a construint el seu propi pla d’acció que li permeti assolir les metes o objectius que s’hagi fixat.

“El Coaching consisteix a ajudar a algú a pensar per si mateix, a trobar les seves respostes, a descobrir dins seu el seu potencial, el seu camí a l’èxit … “Sir John Whitmore, cofundador del Coaching.

Estaries interessat en començar un procés de Coaching? Contacta amb mi  i en parlem.

————————————-

( Castellano )

¿ Qué es el Coaching ?

La International Coach Federation, define el Coaching como: “… una relación profesional continuada que ayuda a que las personas produzcan resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u organizaciones”.

El Coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a explorar las propias creencias, valores, fortalezas y limitaciones para liberar el máximo potencial de las personas y así lograr resultados extraordinris.

El Coaching no es una terapia psicológica, esotérica, ni espiritual. Tampoco un proceso de asesoramiento, consultoría o mentoring.

El Coach no da soluciones, el Coach acompaña para que uno mismo pueda descubrirlas y utilizarlas.

Es un proceso que facilita el aprendizaje y promueve cambios cognitivos, emocionales y conductuales que desarrollan la capacidad de acción para alcanzar los retos propuestos

El Coaching es un proceso transformacional basado en el autoconocimiento orientado a obtener lo mejor de cada persona facilitando su desarrollo. Libera el talento interior y permite que aflore el potencial oculto. Facilita un enfoque diferente que permite generar nuevas acciones y finalmente conseguir resultados extraordinarios
El Coach parte de la base de que la persona tiene y puede desarrollar los recursos necesarios para alcanzar sus objectiusi y ayuda a construyendo su propio plan de acción que le permita alcanzar las metas u objetivos que se haya fijado.
“El Coaching consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial, su camino al éxito …” Sir John Whitmore.

Estarías interesado en comenzar un proceso de Coaching? Contacta conmigo y hablamos

A %d bloguers els agrada això: