Coaching personal per a Tothom / Coaching personal para Todos.

630x420xhelpy.png.pagespeed.ic.l4m7OpHBczGb3C9fguY9

Si creus que necessites un procés de Coaching, t’ofereixo sessions de Coaching personal.

Qui pot necessitar un Coach?

 • Persones que necessitin un canvi a la seva vida,.
 • Persones amb inquietuds, que busquin resultats diferents a les seves vides i no sàpiguen com aconseguir-los.
 • Persones interessades i compromeses amb la seva pròpia evolució, auto coneixement i el seu desenvolupament personal.
 • Persones que sentin que encara no han pogut treure el millor de si mateixes ni han pogut desenvolupar el màxim potencial del seu talent personal.
 • Persones amb reptes personals que encara no han pogut assolir i no es volen resignar a no assolir-los.

Per a què?

 • Per tal d’alliberar el màxim potencial i així assolir resultats extraordinaris.
 • Per a què un mateix pugui descobrir les solucions, i utilitzar-les pel seu propi desenvolupament.
 • Amb la finalitat d’aprofundir en l’auto coneixement, aprenentatge, per tal que es produeixin canvis cognitius, emocionals i conductuals que permetin desenvolupar la capacitat d’acció, dissenyant els propis objectius i assolint els reptes proposats.
 • Desenvolupar els recursos necessaris per assolir els propis objectius i construir el propi pla d’acció.
 • Pensar per un mateix, a trobar les pròpies respostes, a descobrir el propi potencial, el camí personal a l’èxit.

Com és un procés?

 • Un procés de coaching es una relació confidencial y professional entre Coach i Coachee (la persona que comença el procés).
 • Un procés consisteix en sessions individuals que duren entre una hora i una hora i mitja.
 • En les sessions, el Coach planteja preguntes obertes per a què, en contestar-se-les, la persona pugui veure el camí a seguir i dissenyar el seu propi pla d’acció.
 • El Coach fa l’acompanyament durant el procés fins a assolir els objectius plantejats.
 • Durant el procés, la persona te l’oportunitat de descobrir i potenciar els seus punts forts i identificar les seves àrees de millora, les necessitats i trobar els recursos, així com identificar creences limitants i judicis per tal d’assolir les metes i objectius personals.
 • Les sessions són individuals i es poden fer de manera presencial o per videoconferència.
 • Un procés de coaching té un principi i un final que s’estableix en funció de cada cas, segons les necessitats de cada persona.

Estàs interessat en començar un procés de Coaching? Contacta amb mi si vols rebre més informació.

——————————————————————-

( Castellano

630x420xhelpy.png.pagespeed.ic.l4m7OpHBczGb3C9fguY9

Si crees que necesitas un proceso de Coaching, te ofrezco sesiones de Coaching personal

¿Quién puede necesitar un Coach?

 • Personas que necesiten un cambio en su vida.
 • Personas con inquietudes, que busquen resultados diferentes en sus vidas y no sepan cómo conseguirlos.
 • Personas interesadas y comprometidas con su propia evolución, auto conocimiento y su desarrollo personal.
 • Personas que sientan que aún no han podido sacar lo mejor de sí mismas ni han podido desarrollar el máximo potencial de su talento personal.
 • Personas con retos personales que aún no han podido alcanzar y no se quieren resignarse a no alcanzarlos.

¿Para qué?

 • Para liberar el máximo potencial y así lograr resultados extraordinarios.
 • Para que un mismo pueda descubrir las soluciones, y utilizarlas para su propio desarrollo.
 • Con el fin de profundizar en el autoconocimiento, aprendizaje, para que se produzcan cambios cognitivos, emocionales y conductuales que permitan desarrollar la capacidad de acción, diseñando los propios objetivos y alcanzando los retos propuestos.
 • Desarrollar los recursos necesarios para alcanzar los propios objetivos y construir el propio plan de acción.
 • Pensar por uno mismo, a encontrar las propias respuestas, a descubrir el propio potencial, el camino personal al éxito.

¿Como es un proceso?

 • Un proceso de coaching es una relación confidencial y profesional entre Coach y Coachee (la persona que comienza el proceso).
 • Un proceso consiste en sesiones individuales que duran entre una hora y una hora y media.
 • En las sesiones, el Coach plantea preguntas abiertas para que, al contestar a las mismas, la persona pueda ver el camino a seguir y diseñar su propio plan de acción.
 • El Coach hace el acompañamiento durante el proceso hasta alcanzar los objetivos planteados.
 • Durante el proceso, la persona tiene la oportunidad de descubrir y potenciar sus puntos fuertes e identificar sus áreas de mejora, las necesidades y encontrar los recursos, así como identificar creencias limitantes y juicios para alcanzar las metas y objetivos personales.
 • Las sesiones son individuales y se pueden hacer de manera presencial o por videoconferencia.
 • Un proceso de coaching tiene un principio y un final que se establece en función de cada caso, según las necesidades de cada persona.

Estás interesado en comenzar un proceso de Coaching? Contacta conmigo si quieres recibir más información.

A %d bloguers els agrada això: