Coaching per a Músics / Coaching para Músicos

octobass-girl

Si creus que necessites un procés de Coaching, t’ofereixo sessions de Coaching personal.

Per què un Músic pot necessitar un Coach?

Els músics, tant estudiants com professionals, són artistes que viuen en la tensió, pressió i sentit de responsabilitat que suposa preparar-se intensament, buscant la perfecció en l’execució,amb un entrenament exigent, per gaudir de l’excel·lència de la manifestació artística en l’escenari.

L’objectiu és poder arribar al “moment de la veritat” i poder ser, en l’escenari, la millor versió d’un mateix. Això implica una preparació exhaustiva a tots nivells: físic, emocional, intel·lectual i psicològic.

Tanta exigència pot portar als músics a una sèrie de conflictes personals i contradiccions internes que no el permetin poder ser la millor versió d’ell mateix.

Si no estàs gaudint de l’escenari com t’agradaria, sinó estàs assolint els teus objectius, si t’estas preparant per audicions, oposicions, concursos, recitals, etc …

el coaching et pot ajudar a:

 • Alliberar el màxim potencial interpretatiu.
 • Descobrir les pròpies limitacions, les creences limitants, els conflictes emocionals i les contradiccions personals que no permeten assolir els objectius personals.
 • Trobar les pròpies solucions, i utilitzar-les pel propi desenvolupament.
 • Aprofundir en l’auto coneixement, aprenentatge, per tal que es produeixin canvis cognitius, emocionals i conductuals que permetin desenvolupar la capacitat d’acció, dissenyant els propis objectius i assolint els reptes proposats.
 • Desenvolupar els recursos necessaris per construir el propi pla d’acció.
 • Pensar per un mateix, a trobar les pròpies respostes, trobar el camí personal a l’èxit.
 • Identificar els mecanismes inconscients que porten a l’auto sabotatge.

Si estas interesat en un procés de coaching, contacta amb si vols rebre més informació.

———————————————————

camara05

Coaching d’equips per grups de Música de Cambra.

Com pot ajudar el Coaching d’equips al teu grup de Música de Cambra? 

El Coaching d’equips pot ajudar a:

 • Dissenyar objectius comuns.
 • Construir una Visió compartida
 • Fomentar la cohesió, implicació i compromís en el treball en equip.
 • Desenvolupar la responsabilitat individual en relació a l’equip.
 • Desenvolupar criteris de lideratge.
 • Identificar les fortaleses i les àrees de millora.
 • Descobrir i potenciar els recursos i capacitats personals al servei del grup.
 • Gestió col.lectiva dels diferents estats emocionals tant en l’assaig com en concert.
 • Desenvolupar estratègies de planificació i qualitat del temps d’assaig.
 • Desenvolupament d’estratègies comuns.
 • Auto avaluació positiva. Feedback.
 • Optimització dels resultats del treball en equip.
 • Generar contextos de confiança que estimulin la creativitat i el desenvolupament.

Si estas interesat en un procés de coaching d’equips pel teu grup de Música de cambra, contacta amb mi si vols rebre més informació.

—————————————————————–

(Castellano)

octobass-girl

Si crees que necesitas un proceso de Coaching, te ofrezco sesiones de Coaching personal

¿Por qué un Músico puede necesitar un Coach?

Los músicos, tanto estudiantes como profesionales, son artistas que viven en la tensión, presión y sentido de responsabilidad que supone prepararse intensamente,  buscando la perfección en la ejecución, con un entrenamiento exigente, para disfrutar de la excelencia de la manifestación artística en el escenario.

El objetivo es poder llegar al “momento de la verdad” y poder ser, en el escenario, la mejor versión de uno mismo. Esto implica una preparación exhaustiva a todos los niveles: físico, emocional, intelectual y psicológico.

Tanta exigencia puede llevar a los músicos a una serie de conflictos personales y contradicciones internas que no le permitan poder ser la mejor versión de sí mismo.

Si no estás disfrutando del escenario como te gustaría, si no estás logrando tus objetivos, si te estás preparando para audiciones, oposiciones, concursos, recitales, etc …

el coaching te puede ayudar a:

 • Liberar el máximo potencial interpretativo.
 • Descubrir las propias limitaciones, las creencias limitantes, los conflictos emocionales y las contradicciones personales que no permiten alcanzar los objetivos personales.
 • Encontrar las propias soluciones, y utilizarlas para el propio desarrollo.
 • Profundizar en el auto conocimiento, aprendizaje, para que se produzcan cambios cognitivos, emocionales y conductuales que permitan desarrollar la capacidad de acción, diseñando los propios objetivos y alcanzando los retos propuestos.
 • Desarrollar los recursos necesarios para construir el propio plan de acción.
 • Pensar por uno mismo, a encontrar las propias respuestas, encontrar el camino personal al éxito.
 • Identificar los mecanismos inconscientes que llevan a la auto sabotaje.
  Si estas interesado en un proceso de coaching, contacta conmigo si quieres recibir más información.

————————————————-

camara05

Coaching de equipos para grupos de Música de càmara

Cómo puede ayudar el Coaching a tu grupo de música de cámara?

El Coaching de equipos puede ayudar a:

 • Diseñar objetivos comunes.
 • Construir una Visión compartida
 • Fomentar la cohesión, implicación y compromiso en el trabajo en equipo.
 • Desarrollar la responsabilidad individual en relación al equipo.
 • Desarrollar criterios de liderazgo.
 • Identificar las fortalezas y las áreas de mejora.
 • Descubrir y potenciar los recursos y capacidades personales al servicio del grupo.
 • Gestión colectiva de los diferentes estados emocionales tanto en el ensayo como en concierto.
 • Desarrollar estrategias de planificación y calidad del tiempo de ensayo.
 • Desarrollo de estrategias comunes.
 • Auto evaluación positiva. Feedback.
 • Optimización de los resultados del trabajo en equipo.
 • Generar contextos de confianza que estimulen la creatividad y el desarrollo

Si estás interesado en empezar un proceso de Coaching de equipos para tu grupo de música de cámara, contacta conmigo si quieres recibir más información.

A %d bloguers els agrada això: